Pénztárgép használatra kötelezettek körének bővítése, új dátum: 2017. január 1.

2016.09.27. reggelaz izgalom egyre nagyobb, a feszültség tapinthatóVajon október 1-jétől büntetik akiterjesztetti kör azon tagjaitakik nem online pénztárgépet használnakVagy Varga Mihály miniszter úrmegnyugtató szavai szerint lesz mindenÚjabb izgalmas napok elé nézünk!
 
2016.09.27. esteóriási sóhajnagy  a szívrőlmosoly az arcon. magyarkozlony.hu a barátunkVarga miniszterúr szavai papírra (jelen esetben online dokumentálvalettek vetveNyugalmas napokés sűrű karácsony elénézünkAz új időpont: 2017. január 1.! Végre együtt izgulhatunk a taxisokkal!
 
 
Miután Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szavai alapján a hatóságok is belátták (a forgalmazókon,gyártókonfejlesztőkönAEE fejlesztőkönés természetesen a leendő ügyfeleken kívül), hogy a fejlesztés idő miatt,ebben a formában tarthatatlan lesz a 2016. október 1-jei határidővégre papíron is látható a Magyar Közlönyben abelátás.
 
Ezen túl természetesenaki összefésüli a 9/2016 , 48/2013 és 36/2016 NGM rendeleteketaz láthatjahogy nemcsak ennyi a változás. A sokat emlegetett 78/E § is hatályát veszti ("4. § Hatályát veszti az R1. 78/E. §-a."; "78/E. §122 A Módrendelet 1-2. melléklete alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany kizárólag a Mód.rendeletben meghatározott követelményeknek is eleget tevő pénztárgépet helyezhet üzembe."), ami miatt csak azúj műszaki követelményeknek megfelelő online pénztárgépet helyezhettek volna üzembe az új kötelezettek (amiviszont nincs). Így most lehetőséget kaptakhogy az egyéb körülményektől függetlenül is teljesítsék akötelezettségüket!
 
Nem kis változás méghogy az új műszaki követelményeknek megfelelő módosítás / kiterjesztés engedélye nem2016. szeptember 30-ig adható be a már piacon lévő és üzemelő online pénztárgépek eseténhanem 2017.április 30-igÍgy bőven lehet ideje mindenkinek fejleszteni és a piacon lévő online pénztárgépeit még akár 5 éventúl is üzemben tartani!
 
Bizonyára sok fél örül annakhogy végre biztos lehet abbanhogy a kötelezettségeit normálisan tudja teljesíteni,egyéb hátráltató tényezőkés tarthatatlan határidők nélkül!
 
"
nemzetgazdasági miniszter 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelete
az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIItörvény 260.  § (1)  bekezdés c) és e)–h)  pontjában kapottfelhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Kormrendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,használatáról és szervizelésérőlvalamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történőszolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
1. § A  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,használatáról és szervizelésérőlvalamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történőszolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakbanR1.) 78/A. §-a a következő (6)bekezdéssel egészül ki:
„(6) 2017. január 1-jét követően kizárólag a  Módrendelet által megállapított követelményeknek megfelelőpénztárgép helyezhető üzembe.”
2. § Az  R1. 78/A.  § (2)  bekezdésében az „a Módrendelet hatálybalépésétől számított 180 napon belül”szövegrész helyébe a „2017. április 30-ig” szöveg lép.
3. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az R1. 78/E. §-a.
2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,használatáról és szervizelésérőlvalamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történőszolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletmódosítása
5. § Nem lép hatályba a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépekforgalmazásárólhasználatáról és szervizelésérőlvalamint a  pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felétörténő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet(a továbbiakbanR2.) 36. § a) és b) pontjavalamint az 1. és 2. melléklete.
6. § Hatályát veszti az R2. 39. § (2) bekezdése és (3) bekezdésének az „ , a 36. § b) pontja és a 2. melléklet”szövegrésze.
3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
"
forrás
 
 
 
Webáruház készítés